Mediation Vught

Heb je een mediation in Vught nodig? Hebben jij en je partner besloten dat jullie huwelijk niet meer te redden valt? Neem dan contact op met Consensus zodat de scheiding zeker weten goed geregeld wordt. Als je beiden de intentie hebt dat het uitgangspunt goede afspraken is, dan heb je al een stap gezet in de goede richting! Mediation is Vught kan ervoor zorgen je niet in een vechtscheiding komt en tegenover elkaar in de rechtszaal komt te staan, wat het allemaal veel lastiger en duurder maakt.

Consensus; mediation in Vught

Consensus staat voor overeenstemming. Dat is ook wat ze willen bereiken. Ze kiezen nooit partij en proberen er alleen maar voor te zorgen dat er goede en duidelijke afspraken worden gemaakt. Ze helpen je inventariseren wat er geregeld moet worden en wat de knelpunten zijn. Als jullie overeen zijn gekomen worden de afspraken vastgelegd in een convenant wat jullie beide ondertekenen. Dit gaat naar de rechtbank en de rechter legt het wettelijk vast.

Op de website kun je je ook aanmelden voor een gratis intakegesprek voor jullie beiden. Tijdens dit gesprek wordt geïnventariseerd waar jullie het al over eens zijn en wat er nog goed besproken moet worden.